Vyhlášky, zákony, zápisy a usnesení zastupitelstva

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce, vnitřní předpisy

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška o místním poplatku za rekreační pobyt

28.04.1992

Vyhláška o místním poplatku ze psů 15.04.2000
Vnitřní předpis obce č. 01/03, kterým se stanoví některé náležitosti rozpočtového hospodaření obce a vedení a kontroly účetnictví obce 18.10.2003
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2003, kterou se stanoví systém nakládání
s komunálními odpady na území obce Borovnička
01.01.2004

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálními odpady

01.01.2004

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2004, kterou se mění obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 a 2/2003
(po zapracování změn budou zveřejněna úplná znění změněných vyhlášek)

01.01.2005
Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2003 ve znění vyhlášky č. 1/2004 26.01.2006
OZV 1/2007, kterou se stanoví systém nakládání s komunálními odpady na území obce, nahrazuje OZV č. 1/2003 a část OZV 1/2004 03.05.2007

OZV 2/2007 o místním poplatku za provoz systému...  kterou se ruší OZV 2/2003,1/2004,1/2005 a 1/2006.

22.6.2007

Vnitřní předpis obce č.01/07, kterým se stanoví některé náležitosti rozpočtového hospodaření obce a vedení a kontroly účetnictví obce, kterým se ruší vnitřní předpis obce č.01/03.

15.12.2007
Řád veřejného pohřebiště 31.3.2008
OZV 1/2008, kterou se upravuje a doplňuje OZV č 2/2007 o místním poplatku za provoz systému 05.01.2009
OZV 2/2009 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství v souvislosti s chovem psů v obci Borovnička, Příloha č.2 k OZV 2/2009 17.07.2009

Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místním poplatku za provoz systému, kterou se ruší OZV č.2/2007 a č.1/2008

16.2.2011
Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místním poplatku ze psů 16.2.2011
Obecně závazná vyhláška za lázeňský a rekreační pobyt 16.2.2011
Opatření obecné povahy ke stanovení zastavěného území dle § 59 stavebního zákona ze dne 20.6.2008 s účinností ze dne 9.7.2008  
Obecně závazná vyhláška č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 7.3.2017

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Zápisy o průběhu zasedání zastupitelstva, usnesení

29.1.2018

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 24.1.2018

2018

 

29.11.2017

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 23.11.2017

Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.3

Příloha č.4

28.8.2017

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 25.8.2017

3.7.2017

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 30.6.2017

24.5.2017

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 18.5.2017

27.3.2017

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 23.3.2017

22.2.2017

Zápis o průběhu zasedání ZO dne 17.2.2017

2017

 

16.12.2016

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 16.12.2016

Příloha č.1 - Schválený rozpočet obce na rok 2017

Příloha č.2 Rozpočtové opatření č. 6/2016

20.10.2016

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 20.10.2016

9.9.2016

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 9.9.2016 

16.8.2016

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 16.8.2016

30.6.2016

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 30.6.2016

29.4.2016

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 29.4.2016

12.2.2016

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 12.2.2016

22.1.2016

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 22.1.2016

2016

 

16.12.2015

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 11.12.2015
Příloha č.1 - RO na 2016
Příloha č.2

4.11.2015

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 30.10.2015

27.10.2015

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 23.10.2015

30.9.2015

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 25.9.2015

30.6.2015

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 26.6.2015

Fin_02_12-12_2015 sign.pdf

INvZpráva 2015.PDF

Příloha 12_2015 sign.pdf

Rozvaha_12_2015 sign.pdf

Výkaz zisku a ztráty 12_2015 sign.pdf

ZoPH za rok 2015.PDF

ZÚ 2015.PDF

4.6.2015

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 15.5.2015 resp. 29.5.2015

4.3.2015

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 27.2.2015

2015

 

12.12.2014

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 4.12.2014

Příloha č.1 zápisu - Příjmy

Výdaje

Rekapitulace

Příloha č.2 zápisu - RO 6/2014 Příjmy

RO č.6/2014 - Výdaje

RO č.6/2014 - Rekapitulace

Příloha č.3 zápisu - Směrnice o zadávání veřejných zakázek

12.11.2014

Zápis o průběhu ustanovujícího zasedání ZO ze dne 7.11.2014

Příloha č.1 : Jednací řád ZO

13.10.2014

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 6.10.2014

2.10.2014

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 26.9.2014

3.7.2014

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 27.6.2014

Příloha č. 1 - Závěrečný účet obce za rok 2013

Příloha č.2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření o bce za rok 2013

10.6.2014  Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 30.5.2014
 17.3.2014

 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 13.3.2014

 31.12.2013

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 13.12.2013 

Příloha č.1

Příloha č.2

 22.11.2013

 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 15.11.2013

Příloha č.1 - Rozpočtové opatření č.5/2013

 1.9.2013

 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 23.8.2013

Příloha - RO č.2/2013

 17.6.2013

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 7.6.2013

Příloha č.1

Příloha č.2

15.3.2013 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 8.3.2013
27.12.2012 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 20.12.2012
26.9.2012 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 21.9.2012
4.7.2012 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 29.6.2012
1.5.2012 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 19.4.2012
25.1.2012 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 19.1.2012
2012  
19.12.2011 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 15.12.2011
28.11.2011 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 18.11.2011
10.10.2011 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 30.9.2011
26.6.2011 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 17.6.2011
22.5.2011 Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.5.2011
5.4.2011 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 25.3.2011
8.2.2011 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 28.1.2011
6.12.2010 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 3.12.2010
19.11.2010 Zápis o průběhu ustanovujícího zasedání ZO dne 12.11.2010
4.10.2010 Zápis o průběhu zasedání ZO dne 24.9.2010
9.7.2010 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 25.6.2010
6.4.2010 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 26.3.2010
15.2.2010 ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZO 5.2.2010
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 20.11.2009  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 25.9.2009  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne26.6.2009  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 17.4.2009  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 27.3.2009  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 12.12.2008  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 3.10.2008  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 20.6.2008  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 17.4.2008  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 28.3.2008  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 14.12.2007  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 21.9.2007  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 22.6.2007  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 13.4.2007  
Zápis o průběhu ustanovujícího zasdání dne 3.11.2006  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 13.10.2006  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 30.9.2005  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 24.6.2005  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 1.4.2005  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 30.12.2004  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 1.10.2004  
Zápis o průběhu zasedání dne 25.6.2004  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 26.3.2004  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 30.12.2003  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 17.10.2003  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 27.6.2003  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 22.3.2003  
Zápis o průběhu ustanovujícího zasedání ZO dne 16.11.2002  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 18.10.2002  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 7.9.2002  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 29.6.2002  
Zápis o průběhu ustanovujícího zasedání ZO dne 27.4.2002  

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.borovnicka.eu

Registrujte se zde

Zelená obec

SBĚRNÝ BOX NA VYŘAZENÉ MALÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE

Nepotřebné vyřazené elektrospotřebiče odkládejte do sběrného boxu, umístěného v budově Obecního úřadu

obec_barevne_poz.jpg

Obec je členem sdružení

www.podkrkonosi.eu
logo_p_barva.jpg

19. 3. Josef

Zítra: Světlana

Úřední hodiny

Pondělí 7:00-14:30

Úterý 7:00-14:30

Středa 7:00-17:00

Čtvrtek 7:00-14:30

Pátek 7:00-12:00

  tel:   

        O2-  602 605 777     T-Mobile - 604 725 365

 Budova Obecního úřadu

Obecní úřad

Kostel Borovnička

CzechPOINT

....pořízení výpisů
cp_logo_3D_nahled[1].jpg

SMS Infokanál Obce Borovnička

Obec Borovnička poskytuje své služby ohledně podávání informací občanům formou sms zprávy. Pokud máte zájem obraťte se prosím na obecní úřad.


Vše je pro občany zdarma.
V případě, že neuslyšíte vysílání obecního rozhlasu,
budete si hlášená sdělení číst pohodlně ve svém mobilu.

 

Návštěvnost stránek

077932