Obec
Borovnička
logo
Ladislav Válek
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení

Vyhlášky, zákony, zápisy a usnesení zastupitelstva

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce, vnitřní předpisy

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška o místním poplatku za rekreační pobyt

28.04.1992

Vyhláška o místním poplatku ze psů 15.04.2000
Vnitřní předpis obce č. 01/03, kterým se stanoví některé náležitosti rozpočtového hospodaření obce a vedení a kontroly účetnictví obce 18.10.2003
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2003, kterou se stanoví systém nakládání
s komunálními odpady na území obce Borovnička
01.01.2004

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálními odpady

01.01.2004

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2004, kterou se mění obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 a 2/2003
(po zapracování změn budou zveřejněna úplná znění změněných vyhlášek)

01.01.2005
Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2003 ve znění vyhlášky č. 1/2004 26.01.2006
OZV 1/2007, kterou se stanoví systém nakládání s komunálními odpady na území obce, nahrazuje OZV č. 1/2003 a část OZV 1/2004 03.05.2007

OZV 2/2007 o místním poplatku za provoz systému...  kterou se ruší OZV 2/2003,1/2004,1/2005 a 1/2006.

22.6.2007

Vnitřní předpis obce č.01/07, kterým se stanoví některé náležitosti rozpočtového hospodaření obce a vedení a kontroly účetnictví obce, kterým se ruší vnitřní předpis obce č.01/03.

15.12.2007
Řád veřejného pohřebiště 31.3.2008
OZV 1/2008, kterou se upravuje a doplňuje OZV č 2/2007 o místním poplatku za provoz systému 05.01.2009
OZV 1/2009 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o zajištění čistoty veřejných prostranství 17.4.2009
OZV 2/2009 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství v souvislosti s chovem psů v obci Borovnička, Příloha č.2 k OZV 2/2009 17.07.2009

Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místním poplatku za provoz systému, kterou se ruší OZV č.2/2007 a č.1/2008

16.2.2011
Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místním poplatku ze psů 16.2.2011
Obecně závazná vyhláška za lázeňský a rekreační pobyt 16.2.2011
Opatření obecné povahy ke stanovení zastavěného území dle § 59 stavebního zákona ze dne 20.6.2008 s účinností ze dne 9.7.2008  
Obecně závazná vyhláška č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 7.3.2017
Opatření obecné povahy - Vymezení zastavěného území obce Borovnička 20.3.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu, kterou se ruší OZV č.3/2011 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za komunální odpady, kterou se ruší OZV č.1/2011 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 8.2.2020

Opatření obecné povahy - Vymezení zastavěného území obce Borovnička ze dne 16.12.2020

Grafická příloha

16.12.2020

Řád veřejného pohřebiště

16.12.2020

Směrnice pro nakládání s osobními údaji pro obec Borovnička

16.7.2021

Nařízení 1/2022 zrušení OZV v přenesené působnosti ze dne 26.1.1994

20.4.2022

Obecně závazná vyhláška 1/2022 o regulaci používání zábavní pyrotechniky

19.12.2022

Vnitřní směrnice pro poskytování příspěvku na narozené dítě

Žádost k vyplnění

10.2.2023

Pravidla pro nakládání s obecními pozemky

 

Pravidla pro příspěvky na kulturní a sportovní akce

 

Strategický rozvojový dokument obce 2021-2027

Strategický rozvojový dokument obce

Vyhodnocení dotazníků

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Zápisy o průběhu zasedání zastupitelstva, usnesení

18.8.2023

Zápis o průběhu veřejného zasedání ZO ze dne 18.8.2023

Přehled usnesení

Příloha - prezentace

9.6.2023

Zápis o průběhu veřejného zasedání ZO ze dne 9.6.2023

Přehled usnesení

Příloha - prezentace

14.4.2023

Zápis o průběhu veřejného zasedání ZO ze dne 14.4.2023

Přehled usnesení

Příloha - prezentace

10.2.2023

Zápis o průběhu veřejného zasedání ZO ze dne 10.2.2023

Přehled usnesení

Příloha - prezentace

2022

 

16.12.2022

Zápis o průběhu veřejného zasedání ZO ze dne 16.12.2022

Přehled usnesení

14.10.2022

Zápis o průběhu ustavujícího zasedání ZO ze dne 14.10.2022

Přehled usnesení

9.9.2022

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 9.9.2022

Přehled usnesení

15.6.2022

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 15.6.2022

Přehled usnesení

20.4.2022

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 20.4.2022

Přehles usnesení

9.2.2022

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 9.2.2022

Přehled usnesení

2021

 

10.12.2021

 

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 10.12.2021

Přehled usnesení

1.10.2021

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 1.10.2021

Přehled usnesení

16.7.2021

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 16.7.2021

Přehled usnesení

26.5.2021

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 26.5.2021

Přehled usnesení

26.3.2021

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 26.3.2021

Přehled usnesení

2020

 

16.12.2020

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 16.12.2020

Přehled usnesení

12.8.2020

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 12.8.2020

Přehled usnesení

27.5.2020

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 27.5.2020

Přehled usnesení

11.3.2020

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 4.3.2020

Přehled usnesení

24.1.2020

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 22.1.2020

Přehled usnesení

2019

 

17.12.2019

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 11.12.2019

Přehled usnesení

7.11.2019

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 1.11.2019

Přehled usnesení

30.8.2019

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 23.8.2019

Přehled usnesení

5.6.2019

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 31.5.2019

4.4.2019

Zápis o průhěbu zasedání ZO ze dne 29.3.2019

Přehled usnesení

11.2.2019

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 1.2.2019

2018

 

22.12.2018

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 13.12.2018

Příloha 1

Příloha 2

10.11.2018

 Zápis o průběhu ustanovujícího zasedání ZO ze dne 1.11.2018

4.10.2018

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 27.9.2018

2.7.2018

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 28.6.2018

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

4.5.2018

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 26.4.2018

15.2.2018

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 14.2.2018

29.1.2018

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 24.1.2018

2018

 

29.11.2017

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 23.11.2017

Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.3

Příloha č.4

28.8.2017

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 25.8.2017

3.7.2017

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 30.6.2017

24.5.2017

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 18.5.2017

27.3.2017

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 23.3.2017

22.2.2017

Zápis o průběhu zasedání ZO dne 17.2.2017

2017

 

16.12.2016

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 16.12.2016

Příloha č.1 - Schválený rozpočet obce na rok 2017

Příloha č.2 Rozpočtové opatření č. 6/2016

20.10.2016

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 20.10.2016

9.9.2016

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 9.9.2016 

16.8.2016

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 16.8.2016

30.6.2016

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 30.6.2016

29.4.2016

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 29.4.2016

12.2.2016

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 12.2.2016

22.1.2016

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 22.1.2016

2016

 

16.12.2015

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 11.12.2015
Příloha č.1 - RO na 2016
Příloha č.2

4.11.2015

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 30.10.2015

27.10.2015

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 23.10.2015

30.9.2015

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 25.9.2015

30.6.2015

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 26.6.2015

Fin_02_12-12_2015 sign.pdf

INvZpráva 2015.PDF

Příloha 12_2015 sign.pdf

Rozvaha_12_2015 sign.pdf

Výkaz zisku a ztráty 12_2015 sign.pdf

ZoPH za rok 2015.PDF

ZÚ 2015.PDF

4.6.2015

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 15.5.2015 resp. 29.5.2015

4.3.2015

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 27.2.2015

2015

 

12.12.2014

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 4.12.2014

Příloha č.1 zápisu - Příjmy

Výdaje

Rekapitulace

Příloha č.2 zápisu - RO 6/2014 Příjmy

RO č.6/2014 - Výdaje

RO č.6/2014 - Rekapitulace

Příloha č.3 zápisu - Směrnice o zadávání veřejných zakázek

12.11.2014

Zápis o průběhu ustanovujícího zasedání ZO ze dne 7.11.2014

Příloha č.1 : Jednací řád ZO

13.10.2014

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 6.10.2014

2.10.2014

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 26.9.2014

3.7.2014

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 27.6.2014

Příloha č. 1 - Závěrečný účet obce za rok 2013

Příloha č.2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření o bce za rok 2013

10.6.2014  Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 30.5.2014
 17.3.2014

 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 13.3.2014

 31.12.2013

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 13.12.2013 

Příloha č.1

Příloha č.2

 22.11.2013

 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 15.11.2013

Příloha č.1 - Rozpočtové opatření č.5/2013

 1.9.2013

 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 23.8.2013

Příloha - RO č.2/2013

 17.6.2013

Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 7.6.2013

Příloha č.1

Příloha č.2

15.3.2013 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 8.3.2013
27.12.2012 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 20.12.2012
26.9.2012 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 21.9.2012
4.7.2012 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 29.6.2012
1.5.2012 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 19.4.2012
25.1.2012 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 19.1.2012
2012  
19.12.2011 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 15.12.2011
28.11.2011 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 18.11.2011
10.10.2011 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 30.9.2011
26.6.2011 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 17.6.2011
22.5.2011 Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.5.2011
5.4.2011 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 25.3.2011
8.2.2011 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 28.1.2011
6.12.2010 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 3.12.2010
19.11.2010 Zápis o průběhu ustanovujícího zasedání ZO dne 12.11.2010
4.10.2010 Zápis o průběhu zasedání ZO dne 24.9.2010
9.7.2010 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 25.6.2010
6.4.2010 Zápis o průběhu zasedání ZO ze dne 26.3.2010
15.2.2010 ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZO 5.2.2010
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 20.11.2009  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 25.9.2009  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne26.6.2009  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 17.4.2009  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 27.3.2009  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 12.12.2008  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 3.10.2008  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 20.6.2008  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 17.4.2008  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 28.3.2008  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 14.12.2007  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 21.9.2007  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 22.6.2007  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 13.4.2007  
Zápis o průběhu ustanovujícího zasdání dne 3.11.2006  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 13.10.2006  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 30.9.2005  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 24.6.2005  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 1.4.2005  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 30.12.2004  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 1.10.2004  
Zápis o průběhu zasedání dne 25.6.2004  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 26.3.2004  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 30.12.2003  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 17.10.2003  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 27.6.2003  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 22.3.2003  
Zápis o průběhu ustanovujícího zasedání ZO dne 16.11.2002  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 18.10.2002  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 7.9.2002  
Zápis o průběhu zasedání ZO dne 29.6.2002  
Zápis o průběhu ustanovujícího zasedání ZO dne 27.4.2002